Maseczki do szpitala doręczone

W dniu dzisiejszym( 8 maja 2020roku) K.S Cuiavia Inowrocław wraz z restauracją  ” Stara Apteka ”  , przekazali Powiatowemu Szpitalowi w Inowrocławiu 400 maseczek jednorazowych dla personelu medycznego .
W imieniu szpitala maseczki odebrał Z-ca Dyrektora do Spraw Lecznictwa-Naczelny Lekarz Szpitala Pan Bartosz Jakub Myśliwiec .
Wręczający ; Z ramienia Zarządu Klubu Sportowego Cuiavii Inowrocław V-ce Prezes Zarządu Marcin Lewandowski oraz w imieniu restauracji” Stara Apteka “Pani Eliza Jankowska  a także przedstawiciel piłkarzy seniorów IV ligii Pan Michał Piernik .
Przypominamy , iż pomysł zbierania pieniędzy powstał po Świętach Wielkanocnych i trwa nadal .
Pamiętajmy , że służba zdrowia jest najważniejsza nie tylko w tych czasach ale również na co dzień.
” Jeszcze będzie przepięknie …..