Restauracja ponownie otwarta

Informujemy, że otwieramy się ponownie. Obsługa konsumentów będzie
się odbywać z uwzględnieniem wszystkich nakazów sanitarnych. Jednocześnie w lokalu może przebywać 37 osób.

Serdecznie zapraszamy.